top of page

Va da deg igjen?

Gje meg ei lysning

Segla vår skuta

Finst da nokon?

Olvondo

La meg bli

Rauge lys

Når alt du bere vil

Kor går veien? 

Ikkje gå ifrå meg

Fela uver

Draumen som sige forbi

Hald deg fast

Lars´n

Jonsok

Langt nord der uti Å

Bånsull frå vest

Å kjere jord

Eg hadde tenkt

Når vinter blir vår

Førjulsvisa

Gje meg ei lysning   tekst/melodi Åsmund Nesse

Lukko kan kje alltid smila

Kan komma daga gråe som stein

Ein lyt bita tedno saman

Sjøl om dajen verte mørk som natt

Gje meg ei lysning utav her

Få meg i hus og tørk mine kler

Varm meg ei supa og gni mine ter

Skjenk meg litt kaffi og fløytedessert

Tunge bakka skal forserast

Mange dala da og kjem te å bli

So gje meg bris i mine råsegl

So eg har krefter te stå løpet ut

 

Gje meg ei lysning utav her

Få meg i hus og tørk mine kler

Varm meg ei supa og gni mine ter

Skjenk meg litt kaffi og fløytedessert

Va da deg igjen?    tekst/melodi Åsmund Nesse

E da nokon som bere børo heilt fram te døro?

Va da deg igjen?

Du har båre meg før rondt i vero, langs heila fero

Va da deg igjen?

 

Ja, då eg vaste rundt åleina, i byane i sør

Såg eg deg stå på gatehydna, med gitaren i vigør

 

E da nokon som trøystar mitt sakn frå gamle minner

Va da deg igjen?

Du som tok meg inn frå stormen og til varmen

Va da deg igjen?

 

Ja, då eg vaste rundt åleina, i byane i sør

Såg eg deg stå på gatehydna, med gitaren i vigør

 

E da nokon som lappar i saman, dei tomme hola, va da deg igjen?

Du som viste meg rundt i regnskog og onda ekvator, va da deg igjen?

 

Ja, då eg sprang rundt i sandala, te gnagsår stoppa meg

Då krampen kom og tok meg, so skjenkte du meg brus

 

E da nokon som opna opp døro for ein lassis?

Va da deg igjen?

Du har gitt meg ei seng og ein sofa, varme tankar og eit glas med mjelk

Va da deg igjen?

 

Ja, eg synst eg høyrde stemmo gjøno stormen i frå sør

Du song frå gatehydna, spelte inn litt mynt

Du song frå gatehydna, spelte inn litt mat 

Segla vår skuta   tekst/melodi Åsmund Nesse 

Kor va da du tok vegen då du for so forferdeleg fort avstad?

Ka skjedde alt gjekk i stå, og då, va da ingjen som tenkte på?

Me må ta oss i samen og leva, og slutta å krangla om trivialiteta

Nytta kje nett å klaga og syta

Me må komma oss ut og segla på vår skuta

Dagen vart so grå og bleik då du for, so uhorveleg snart din veg

Visste ei ka eg sku gjera, ingen ord, ein ubegripeleg stillhet kom

Me må ta oss i samen og leva, og slutta å krangla om trivialiteta

Nytta kje nett å klaga og syta

Me må komma oss ut og segla på vår skuta

Og ute e da tett i regn og haust, han e gråe og kvit i vest

Finst da stille strender langt bak dei ytterste ytste skjer

For ingen annan stad vil eg vera her i vero 

enn sveva som måsen høgt øve adle skjero

Da nytta kje nett å klaga å syta

Me må komma oss ut og segla på vår skuta 

Finst da nokon?   tekst/ melodi Åsmund Nesse

 

Finst da nokon som verkleg bryr seg

som kan sjå deg når du treng da mest?

Finst da nokon som e der for deg

Når livet føles som svarte pest?

Livet e kje ein dans på isen, alle vil detta ein gong iblant

Koffor e da so mange kalde skuldra i salen?

Da e kje bra

Folk som kjeme i frykt for livet

te eit anna framand land

Brotne bånd og angst som rive

Vonde tankar som ikkje slepp tak

Kor e husrom for folk som slite, som ikkje ser te å passa inn?

Me e so flinke, me trenge ikkje

tenkja på andre enn oss sjøl i sinn

E da noko som varma meir 

enn ein ekta bamseklem?

Frå nokon som bryr seg om deg

Da e no større enn store ord

Kor e landet med inga uro, der folket leve i fred og ro

Eg e ein draumar da e no sikkert

Men eg ynskje ei fredfull jord

Olvondo    tekst Geir Ersland, melodi Åsmund Nesse

Om du e vestpå og Siggjo kan sjå

Då veit du sikkert kor du kan gå

Mellom moa og berg mellom lys granitt

Til dei som har ro og bala med sitt

Når Hiskhåve lyse og havet står på

e da ly rett innom Olvondo

Storhavet trykkje mot fjorden sin lest

Skarven står ytterst - bart imot blest

Den gamle stig ombord i sin båt

Ausar bort sut og trallar ein låt

Når Hiskhåve lyse og havet står på

e da ly rett innom Olvondo

Sylkvasse skrik øve sjøen sin song

der takten e gitt av Sabben sin gong

Når bølgjene inn mot Olvondo drusa

Er refrenget i gong der havet brusa

Men når sjøen blenkje, e du her då?

Horisonten e vid vestom Olvondo

La meg bli  tekst/melodi Åsmund Nesse

 

Når eg sete meg ner stilt i ro

so kjeme tankane om ting og tang

Då opna slusene seg opp igjen

og løyse flokene i håve mitt

La meg bli, la meg bli

La meg vera sånn som eg e

La meg bli, la meg bli

La meg vera sånn som eg e

Men folk må få meina da de meina vil

Men vis respekt og ver litt grei og snill

E kje serli vits å laga bråk

Då blir da ufred, ja, då blir da ståk

 

La meg bli, la meg bli

La meg vera sånn som eg e

La meg bli, la meg bli

La meg vera sånn som eg e

 

Inn frå Moder Jord e alle født

Me va vel adle då uskuldige små

Men noko skjedde på vår vandringsferd

Me vart vel forma i den stora verd

La meg bli, la meg bli

La meg vera sånn som eg e

La meg bli, la meg bli

La meg vera sånn som eg e

Rauge lys     tekst/melodi Åsmund Nesse

Ei knuste ruta i femte etasje

Fant på ferde, eg såg da i stad

Da va noko so rasla og tasla i vegen

Eg e bombesikker på da

 

Ei dør sto på gløtt, eg trur da va tussen

Noko som banka frå høgare plan

Da va neppe katten som datt ner frå stigen

Bombesikker på da

 

Da va kje snilt, da va kje bra da va hakkande gale

Da va rauge lys som blinka i håve te ein stakkar

 

Da e noko som lure og spøkje rundt nåvo

Eg høyrde ein lyd som ikkje va bra

Da e noko so ligge og olma i løvet

Eg e rimeleg sikker på da

 

E da styggen sjølv som e ute på ferde?

Faen te lyd, ka e da so skjer?

Da va no so tykjen, eg meina da va

Ein fant på ferde, eg såg da i stad

 

Da va kje snilt, da va kje bra da va hakkande gale

Da va rauge lys som blinka i håve te ein stakkar

Når alt du berre vil     tekst og melodi Åsmund Nesse

 

E da for møkje å forlanga kjere venn?

Tusan ord vert tomme mot eit lite snålt sekund

E da for møkje å forventa for ein mann?

Når alt du bere vil e at stormen ska ta slutt

 

Når alt du bere vil e å komma deg i ly

Kura seg for snø og slaps og kalde gufs

 

Verden e store men livet går so fort

Månge ting me tenkte sku vore gjort på anna vis

Men bruene brenne e da lett å tenkja kort

men feilo e de samme, den samme gamle sort

 

Når alt du bere vil e å komma deg i ly

Kura seg for snø og slaps og kalde gufs

 

Timane de fyke og åro de svinn

Vanskeleg å skjønna kor ferden bere hen

Men mens kulingjen ula i veggjen på mitt hus

E da godt å leva so best so eg kan

Kor går veien?     Tekst/melodi Åsmund Nesse

Da finst ein ting i verden som eg aldri har forste

Da ligg gøymt inni da innersta der ein gong eg va te

Og kor går veien no, og kinn e lost, koffor kan du ikkje sjå?

Eg byr deg te og vin, da e vel å forstå?

So stod eg her igjen

No e da seint, eg vil heim og finna kvila

Eg huska då du kom, og du sa du hadde sakna meg

Verden e kje heilt den samme no der du går din eigen sti

Trur eg høyre deg i gongen der, men da e folk som går forbi

Kor har du gje i løynd og kjem du att, koffor kan eg ikkje sjå?

 

So stod eg her igjen

No e da seint, eg vil heim og finna kvila

Eg huska då du kom, og du sa du hadde sakna meg

Eg huska då du kom, og du sa du hadde sakna meg

 

 

Ikkje gå ifrå meg       tekst/melodi Åsmund Nesse

Bli hos meg

sjøl om natto snart no e forbi

E kje sikkert at eg ser deg igjen

Kanskje e da siste gong

Ikkje gå ifrå min song

Bli hos meg litt te

Ikkje gå ifrå meg

Bli te dagen gryr

Å mista den so du e glad i

E da versta so kan skje

Ikkje gå 

sjøl om timen snart no ringe ut

Kanskje no for aller siste gong

E kje sikkert at eg ser

deg igjen irundtom her

Bli hos meg litt te

Ikkje gå ifrå meg

Bli te dagen gryr

Å mista den so du e glad i

E da versta so kan skje

Bli hos meg 

onda stjernene ei vinternatt

La meg liggja tett att innte deg

Kanskje e da siste gong

Ikkje gå ifrå min song

Bli hos meg litt te

Kanskje e da siste gong

Ikkje gå ifrå min song

Bli hos meg litt te

Fela uver     tekst/melodi Åsmund Nesse

 

Da e ein storm på vei, og eg sitte her, og eg prøve å gjera meg klar

Sku vore utomhus og teke inn lause ting so da ikkje blese te gokk

Sku ha drege ein tur ner te sjø´dn og sitt om båten te far

Da e eit fela uver som no e på vei inn te oss

Han skal auka på ganske kraftig no i dei neste timane

Frå ein friske bris ska han opp i full storm, ja da e best å få brukje i hus

Sku hatt tjora fast dinna veden som eg stabla opp her i haust

Da e eit fela uver som no e på vei inn te oss

No e hausten slutt og vinter vil markera seg og senda ut eit kraftig brøl

Ja, for vinteren e kje mindre karen enn at han kan senda ut ein full storm

Og om hausten hadde nokon vesle pust, sende vinteren sitt tunge drønn

Da e eit fela uver som no e på vei inn te oss

No ser eg granene de svaia meir, tydeleg noko på gong

Best å få på seg kloggene, komma seg ut i ein fei

Eg må berga brukje før eg blese vekk so ein liten spirrevipp

Da e eit fela uver som no e på vei inn te oss

Ja, no må eg ut, eg kan kje venta meir, da blese so bere da

For da rista i møna og da knirka og da knaka og stormen ula so ein galen ulv

Og mens katten finn ly inni fjosen, bles takpanner ner frå mitt hus

Da e eit fela uver som no e på vei inn te oss

Da e eit fela uver som no e på vei inn te oss

Førjulsvisa      tekst/melodi Åsmund Nesse

Stuten e kommen i båsen

Da blir mørkare her kvar ein kveld

Mørket har lagt seg på åsen

Solo e stadig på hell

Ute står bessen og kløyve ei kipa med ved da kaldt

Før han flekkje ei brosma og legge hu ner i salt

Julo som kjem løyse ingjen problem

Men godt å få vera i lag her ei stund nerpå jordo

Villsauen går uti holmen

Han et skråma og mose og lav

Han lika seg der utpå Stolmen

Langt vekke frå kvardagens kav

I fjosen får dyro seg kveldsmat, da blir høy og ein neve med mjøl

Og te nissen set bessen ei skål med litt graut og ei øl

Julo som kjem løyse ingjen problem

Men godt å få vera i lag her ei stund nerpå jordo

I hajen står rogno og lyse

Med rim og litt dingel og dong

Og katten vil inn for han fryse

Han vil ha kos og finna eit fong

Med løo står bessen og hive opp silo med greipo for hånd

Før han lurt måle grisen rundt magen med meterbånd

Julo som kjem løyse ingjen problem

Men godt å få vera i lag her ei stund nerpå jordo

Når vinter blir vår  tekst: Åsmund Nesse, Mike McGurk, Odin Staveland. melodi: Åsmund Nesse

Dagane blese vekk som støv ifrå di tid
Du blir ikkje yngre og ein dag e du forbi
Eg elska alt du e alt du har vore i mitt liv
Du strekke ut ei stødig hånd når ruskaveret riv

Og står i strid

Når ruskaveret riv

Måtte vinter bli te vår
Legga sjø´dn blank og fin igjen

Måtte dinna harde verden bli

Litt mjukare i kantane

 

Dagane røska vekk da kjeraste frå deg
Alt for tidleg alt for ung du gjekk med tunge steg

Du va aldri den som klagde då da røynde på

Du tok tunge tak so andre kunne gå
Og står i strid
Når ruskaveret riv

Måtte vinter bli te vår

so legge sjø´dn blank og fin igjen

Måtte dinna harde verden bli mjukare i kantane
Og i båten sitte du
Sleppe snøre ner te bånns
Me snakka om kor fint alt e
No når vinter blir te vår

 

Me blese vekk som støv ifrå vår tid
Me blir ikkje yngre og ein dag e me forbi
Eg elska alt du e, alt du har vore i mitt liv
Du strekke ut ei stødig hånd når ruskaveret riv

Du står i strid
Og ruskaveret riv...

Jonsok           tekst/melodi Åsmund Nesse

 

Jakoben sku reisa ut på adle verdens hav, i måro kveld

Han hadde gje for presten, va ein rektig strame kar

No va han pakka og klar

 

No va da Jonsokafta, da va dans på Tussavikjo
Folk stod som sild i tønna, da va ein so mysta brokjo

Kvelden den va lang og da va møkje løgne folk
Og Jakoben fekk auga på hu Aud, og han sa

Bli me meg i siste dansen før eg reise herifrå
So slå no te, no har du sjansen, om ikkje lenge må eg gå

Båten heitte Sigfrid og den hadde lagt te kais neri Melingsvåg

De skulle skyta kval langt neri Sørishav

Langt frå Karihav

 

Men da va lengje te, no va da dans og full balluba

Nåken gjekk i bakkjen mens andre bere jubla

August Ole spelte me han klarte på sitt trekkspel

Vals og polka i eit sjeldent driv, og han sa

Bli med meg i siste dansen før eg reise herifrå
So slå no te, no har du sjansen, om ikkje lenge må eg gå

No lei da ut på natt og folk begynte å gå heim ifrå Tussavik

Den siste dans va kommen, tango av den beste sort
No måtte ting skje fort

So kikka han på Aud mens han raka seg i ryggjen
Men han måtte sjå i bakkjen for han følte seg litt uggjen

Han hadde fått litt vela møkje oppi glaset sitt han Jakob

Men no måtte han slå te so han sa

Bli me meg i siste dansen før eg reise herifrå
So slå no te no har du sjansen, om ikkje lenge må eg gå
Eg blir nok veldig lenge vekke, men tio den går fort
Om du blir med på siste dansen, so ska eg senda deg eit kort

Bånsull frå vest    t+m Åsmund Nesse

Da lakkar mot kveld her i Vesterland

Mørket har lagt seg kring sjø og strand

Minken og måsen og fiskarmann
Har lagt seg i livd innme land

 

Vinden so susa frå lauveli
e som ein draum frå ei anna tid

Havet slår inn imot stein og ur

På haujen set haukjen på lur

 

Sov no vesle skatt
Og takk for den dajen som me har hatt

Stjernene lyse på himmelen stor
God natt kjære søster og bror

I skjojen ligg hjorten og kvile seg

gøyme seg langt vekk frå meg og deg

Knaska på brakje og blåbærlyng

mens han høyre på uglo so syng

 

Da lakka mot kveld her i Vesterland
og bekkjen han dreg med seg jord og sand

Frå evige myra her ute mot hav
På strando ligg skattar av rav

 

Sov no vesle skatt
Og takk for den dajen som me har hatt

Stjernene lyse på himmelen stor
God natt kjære søster og bror 

Draumen som sige forbi (t+m Åsmund Nesse)

Ein draum som sige seint forbi

Sånn e da å leva ei lito tid

Ein dråpe på jordo som fell mot stein

Som igjen vaska sommaren rein

Ungar som springe og leika fritt

Onda ein himmel so fri

Å lengta seg heim te ei trygge tid

I draumen som sige forbi

Eit streif som kjem frå evighet

Vekkjer opp raushet og venlighet

Ein varmare bris frå ein sørlige vind

Som stryke so lett mot ditt kinn

 

Ungar som smile mot verdens hat

På grenso te galskapens land

Men ingen e større enn minstemann

og draumen renn ut i vår sand

Mens draumen seig no stilt forbi

Gjekk reven og la seg fint i sitt hi

Den første snøen på bø og eng

Legg graset i vinterseng

Englar frå ungar som rullar seg

våte og glade i snø

Å lengta seg heim te ei trygge tid

I draumen som sige forbi

I draumen som sige forbi

Å kjere jord    (t+m Åsmund Nesse)

Eg nye godt å sjå mot have

Når solo e på helle, og dagen går mot kveld

Sitta der og skua mot ein himmel evig stor

Å kjere jord

Om alle kunne sjå deg som vår mor

Å kjere jord

Å sitja ute i ein solvegg

Nippa kaffi te ei lefsa med folk du bryr deg om

Og fuglane som kvitra fint mens flagje flagra fritt

Demokrati

Om alle kunne vera lika fri

Demokrati

Eg nyte godt å sitja oppe

Spela gitar te seine timar gjer meg trøytt av dagens tørn

Sitta der og skriva nåken ord som fell meg inn

Frå sjel og sinn

Tenk om alle menneske kan komma inn

Te sjel og sinn

Eg nyte godt å gå i båten

Når sjødn ligge som eit speil av purpur, fiolett

Tøffa eg meg utøve te beste fiskeplass

Med mitt kompass

Eg vil kje bytta med eit fint palass

Min beste plass

Eg nye godt å sjå mot have

Når solo e på helle, og dagen går mot kveld

Sitta der og skua mot ein himmel evig stor

Å kjere jord

Om alle kunne sjå deg som vår mor

Å kjere jord

Lars´n                (t+m Åsmund Nesse)

Lars´n kom heim i frå fisje i går

Han va tjokk i penga og no va da vår

Og han va voldsomt klar for action!

De hadde fiska opp kvoten og vel so da

Og alt hadde gje so dualeg bra

Og da va bere fryd og gammen!

No måtte han opp og bonkra seg øl

De edlaste dråpa frå øvste fjøl

For han va tørste som ein trave!

Ohohooi!

Me tek ein skål for han Lars

Han fortena eit skikkli kalas!

Lars´n for ut på pubben i går

Da brant i lommo som eit opent sår

Og han va fele å spandera!

Han reiv i ein ronde på adle mann

Med dyraste vin og øl og dram

Og da va bere såre velstand!

Og han fortalde folkje om hortige kast

So sjarken nesten gjekk ner med si last

Og prisa som som var gode

Ohohooi!

Me tek ein skål for han Lars

Han fortena eit skikkli kalas!

Lars´n kom heim ifrå fisje i går

Han hadde vore ute i nesten eit år

No va han voldsomt klar for landgong

Han hadde vore kringom på allslags hav

I vind og ver, i søkk og kav

No va han ute for å feira!

No satt han på puben og pimpa og drakk

og løfta nivået ein fem-seks hakk

Han va kje møkje skvett´n Lars´n

Ohohooi!

Me tek ein skål for han Lars

Han fortena eit skikkli kalas!

Lars´n bestilte i bøtter og spann

Whiskey og konjakk te adle mann

og terminalene gjekk varme

Men då klokko hadde passert nett eitt

Va da tomt i slusene rett og slett

Da va kje nåke meir å selja

Då reiste Lars´n seg opp og sa 

"Ditta her va ho´n meg ikkje bra

Ein lyt ha fyr te siste dansen"

Ohohooi!

Me tek ein skål for han Lars

Han fortena eit skikkli kalas!

Langt nord der uti Å (irsk trad. "The Curragh of Kildare" fritt oversett av Åsmund Nesse)

Vinteren har gje, no har sommar komme te

og småfuglane synge oppi tre

Deiras vesle hjarter ler men mitt finn ingen fred

For mi kjere e langt vekke ifrå meg

Uniformen tar eg på, og eg kjemba bak mitt hår

Når bakkane blir grøne vil eg gå

Og snart blir himlen blå

Langt nord der uti Å

For der skal eg om deg få høyra frå

Lyng og orkidé og klårt vatn sildra ne

Sprer lyst og fryd for fuggel og for fe

Deiras vesle hjarter, men mitt finn ingen fred

For mi kjere e langt vekke ifrå meg

 

Og du som e fortapt djupt i kjærleikens trasé

Eg unna deg ei smerten som føl med

For erfaring gjer meg viss

om at ditt hjarta ber ein spiss

Ein spiss som ingen anna mann får ut

Vinteren har gje, no har sommar komme te

og småfuglane synge oppi tre

Deiras vesle hjarter ler men mitt finn ingen fred

For mi kjere e langt vekke ifrå meg

 

 

 

Eg hadde tenkt          (t+m Åsmund Nesse)

Eg hadde tenkt å sei deg du e so fine

Du e som fuglasongen når solo skine

Eg hadde tenkt å sei at svalen e tebake

Han kvitra seg ein song før han smette onda take

Eg hadde tenkt å sei deg eg e glad eg har deg

Du e som blomane som springe ut frå hagen

Eg hadde tenkt å sei at gjøken e tebake 

Og lubbesildo henge der no ferdig onda take

Eg hadde tenkt å sei deg du e mi eine

Du e god heilt innte beine

Du e mi vårsol når eg sete inni kroken

Og gjer meg nye kraft so eg kan halda koken

Eg hadde tenkt å sei deg du e so fine

Du e som fuglasongen når solo skine

Eg hadde tenkt å sei at svalen e tebake

Han kvitra seg ein song før han smette onda take

Eg hadde tenkt å sei deg 

Du e so fin...

 

 

 

Hald deg fast              (t+m Åsmund Nesse)

 

Du streva med møkje

og springe te klokko og tustra ut døro på jobb

Dagane blir te ein travel rutine

Men av og te følest da tomt og grått

Hald deg fast 

Ja, hald deg fast

Om masto den knekke og alt slår i sprekke 

so e eg allikavel alltid her

Me skulle hatt meir tid te vore i samen

og hatt samme planen i blant

Men lite e igjen når me kjeme frå abi

e trøytte og sletne og grinete

Hald deg fast 

Ja, hald deg fast

Om masto den knekke og skroget slår sprekke 

so e eg allikavel alltid her

Du kan ikkje driva og asa deg opp 

for kvar einaste ting eg gjer feil

Du masa so møkje eg blir heilt i spekje

No må du forsyne meg tia stilt

Hald deg fast 

Ja, hald deg fast

Om masto den knekke og skroget slår i sprekke 

so e eg allikavel alltid her

Men katten han sete i troppo og mjaua

Han har ikkje tenkt seg so langt

Han får seg litt melk og ei sjeva med makrell

Ja, katten han e slik ein kosleg kar

Hald deg fast 

Ja, hald deg fast

Om masto den knekke og skroget slår sprekke 

so e eg allikavel alltid her

Hald deg fast 

Ja, hald deg fast

Om masto den knekke og alt slår i sprekke 

so e eg allikavel alltid her

 

 

bottom of page